Şertnama baglaşmak üçin gerek bolan resminamalar

1.Ylmy-tehniki hyzmatlaryny geçirmek maksady bilen Şertnama baglaşmak üçin gerek bolan resminamalar.

-Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň nusgasy.

-Häkimligiň Kararynyň nusgasy. 

-Döwlet namanyň nusgasy.

-Baş meýilnamanyň nusgasy.

-Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme (EGRPO).

-Rekwizitler.

-Maýa goýum Şertnamasynyň nusgasy.

-Iş grafigi.

-Şertnama (Buýrujy/Potratçy)

 

 -Telekeçi üçin:

- Patent, Şahadatnama we bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy.

-Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň nusgasy.

-Häkimligiň Kararynyň nusgasy. 

-Döwlet namanyň nusgasy.

-Baş meýilnamanyň nusgasy.

-Rekwizitler.

-Iş grafigi.

-Şertnama (Buýrujy/Potratçy)

 

2. Jaýlaryň we desgalaryň tehniki ýagdaýynyň barlaglaryny geçirmek üçin Şertnama baglaşmak boýunça gerek bolan resminamalar.

          -Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme (EGRPO).

          -Rekwezitler.

          -Jaýlaryň we desgalaryň (atlary we sany).

          -Foto surat, elektron görnüşinde hem bolýa (disk).

          -Tükelleýiş kitabyndan nusgasy.

           -Telekeçi üçin:

 Patent, Şahdatnama we bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy.

          -Rekwizitler.

          -Jaýlaryň we desgalaryň (atlary we sany).

          -Foto surat ýa-da elektron (disk) görnüşde.

          -Tükelleýiş kitabynyň nusgasy.