Aspirantura

ASPIRANTURA, DOKTORANTURA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI

Türkmenistanda ylmy hünärmenleri taýýarlamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndaky 9378 belgili Karary bilen tassyklanan Düzgünnama laýyklykda aspirantura saýlap alan ugry boýunça ylmy barlaglara ukyplylygyny görkezen, azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan ýokary bilimli adamlar bäsdeşlik esasynda kabul edilýärler. Lukmançylyk boýunça aspirantura kliniki ordinaturany doly geçen we saglygy goraýyş ulgamynda azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolan ýa-da kliniki ordinaturany geçmedik we azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan adamlar bäsdeşlik esasynda kabul edilýärler.