Halkara Hyzmatdaşlygy

Heläkçilikleriň töwekgelçiliklerini azaltmak meselelerinde halkara meýilleri we ýapon tejribesi ulgamynda bilimleri alyşmak

2017-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň uly mejlisler zalynda “Heläkçilikleriň töwekgelçiliklerini azaltmak meselelerinde halkara meýilleri we ýapon tejribesi ulgamynda bilimleri alyşmak” atly ylmy-amaly maslahatyna institutyň hünärmenleri gatnaşyp pikir alyşdylar.

 

Maslahat “Aşgabat şäherinde we onuň daş-töweregindäki çäklerde seýsmologik gözegçilikler ulgamyny döwrebaplaşdyrmak” barada Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Agentliginiň arasynda baglaşylan şertnamanyň çäklerinde geçirilýär.